Rådgivning | CONSULTING

VigRailConsult kan tilbyde jernbanerådgivning over et bredt felt indenfor signalområdet (Sikring og togkontrol).

 

Ydelserne er baseret på stor erfaring gennem mange års ansættelse indenfor branchen, hvor der er opnået stor indsigt i såvel faste som mobile togkontrolanlæg (ETCS og ATC ZUB). Ydelsen kan tilbydes indenfor alle projektets faser fra ide til endelig gennemførelse og ibrugtagning, ved at indgå i f.eks. projektteams eller varetage rollen som projekteringsleder, projektleder eller blot levere oplæg til forundersøgelser o.lign.

 

VigRailConsult can offer rail services across a wide field within the signal area (Interlocking and Train Control).

 

Gained on extensive experience through many years of employment within the industry, with high insight in both fixed and mobile train control systems (ETCS and ATC ZUB). The service can be offered within all phases of the project, from idea to final implementation and commissioning, either by entering into, , project teams, as project manager, or simply delivering suggestions for feasibility studies and the like.

Maltevang 12, 3400 Hillerød

TELEFON: +45 2270 1740

SIDENAVIGATION

© Copyright. All Rights Reserved.