Sikkerhed | SAFETY

Sikkerhedsgodkendelser af ændringer indenfor jernbanen skal gennemføres i overensstemmelse med de fælles europæiske normer og direktiver.

I forbindelse med CSM-RA assessment for ibrugtagning af ændringer efter bekendtgørelse 661/2015 kan VigRailconsult tilbyde deltagelse i assessor teams for varetagelse af Lead assessor rollen eller som fagassessor indenfor sikring og togkontrol.

 

Ydelserne kan udføres som ressource hos en evt. akkrediteret part, eller efter separat godkendelse fra Trafik-, Bygge og boligstyrelsen.

 

The approval for significant changes within the railroad infrastructure must be in accordance with the common European standards and directives.

 

Vig Railconsult may offer participation in assessor teams as the Lead Assessor or as a specialist in the field of interlocking and/or train control systems.

Maltevang 12, 3400 Hillerød

TELEFON: +45 2270 1740

SIDENAVIGATION

© Copyright. All Rights Reserved.